Chat with us, powered by LiveChat

Privacy disclaimer

Alle gegevens die je aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Met jouw persoonlijke gegevens wordt zorgvuldig omgegaan

Algemeen

BestCamp Holding BV(Kamer van Koophandel nr. 50397389), hierna te noemen BestCamp, verleent je hierbij toegang tot de websites van BestCamp en nodigt je uit jouw campingvakantie te boeken. BestCamp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BestCamp spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten en evidente vergissingen. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BestCamp.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BestCamp. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BestCamp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring BestCamp Holding BV

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BestCamp Holding BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BestCamp Holding BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2022 om 12:20 uur.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren geen klantgegevens.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf  toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

LiveChat

Op onze website maken wij gebruik van LiveChat om onze bezoekers te voorzien van een extra online service tijdens het bezoeken van onze website. Door LiveChat kunnen wij bezoekers direct voorzien van een antwoord op de vragen die ze eventueel hebben tijdens het gebruiken van onze website. LiveChat maakt gebruik van de bezoeker zijn persoonsgegevens, die hij zelf invult, om zo de bezoeker en de klantenservice met elkaar in contact te brengen.

Aanvullende informatie over de invloed van de AVG op LiveChat is hier terug te vinden.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je eigen browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Category: Necessary

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
__lc_cidaccounts.livechatinc.comHTTP3 years
__lc_cstaccounts.livechatinc.comHTTP3 years
XSRF-TOKENbooking.bestcamp.nlHTTP1 day

Category: Necessary

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
__lc2_cidaccounts.livechatinc.comHTTP3 years
__lc_cstaccounts.livechatinc.comHTTP3 years
__livechatlivechatinc.comHTTP3 years
__oauth_redirect_detectoraccounts.livechatinc.comHTTP1 day
CASIDapi.livechatinc.comHTTPSession

Category: Statistics

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
_gabestcamp.nlHTTP2 years
_gatbestcamp.nlHTTP1 day
_gidbestcamp.nlHTTP1 day
_hjidbestcamp.nlHTTP1 year
_hjidbestcamp.nlHTMLPersistent
hjViewportIdbestcamp.nlHTMLSession

Category: Marketing

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
__ssbestcamp.nlHTTP1 day
__ss_referrerbestcamp.nlHTTP1 day
__ss_tkbestcamp.nlHTTP25 years
_fbpbestcamp.nlHTTP3 months
_gcl_aubestcamp.nlHTTP3 months
_hjIncludedInSamplebestcamp.nlHTTPSession
ads/ga-audiencesgoogle.comPixelSession
frfacebook.comHTTP3 months
koitkmarketingautomation.servicesHTTP10 years
trfacebook.comPixelSession

Category: Unclassified

COOKIE NAMEPROVIDERTYPEEXPIRY
@@lc_auth_token:10862342secure.livechatinc.comHTMLPersistent
_hjTLDTestbestcamp.nlHTTPSession
10862342:statesecure.livechatinc.comHTMLPersistent
bookingbestcamp_sessionbooking.bestcamp.nlHTTP1 day
side_storage_10862342secure.livechatinc.comHTMLPersistent


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

BestCamp Holding BV
Plesmanstraat 1
3905 KZ Veenendaal
E-mail: info@bestcamp.nl
Tel: +31 (0)70 8900 620